عروسک بافتنی بچه عروسک به رنگهای آبی و صورتی

عروسک بی دندان به رنگ سبز

اندازه عروسک 18 سانتی متر

قیمت هر کدام 22000 تومان