عروسک های بافتنی کوالا،پیگلت،بانی،پاندا

اندازه هر عروسک 17 سانتی متر

قیمت هرکدام از عروسک ها 20000 تومان