عروسک بافتنی سگ نشسته با استخوان و کاسه بافتنی

اندازه عروسک 17 سانتی متر

قیمت مجموعه 25000 تومان